Sociaal dienstbetoon

Sociaal dienstbetoon

Op het provinciaal secretariaat organiseren we sociaal dienstbetoon op maat voor personen met een handicap en hun naasten.

Mensen die lid zijn van KVG of lid wensen te worden kunnen er terecht om uit te vinden waar ze recht op hebben en hoe ze datgene waar ze recht op hebben kunnen aanvragen. Sommigen zijn reeds geholpen door het verstrekken van de juiste informatie, anderen hebben zeer concrete begeleiding nodig bij aanvragen/procedures en bij contacten met de betrokken diensten.

Heel wat mensen zien immers door het bos de bomen niet meer, ondanks de  beschikbaarheid van een overvloed aan informatie, voor wie de toegang vindt tot het internet.

Bij onze dienst kan men terecht met individuele vragen over tegemoetkomingen aan personen met een handicap, over het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH), over alle mogelijke vrijstellingen en verminderingen, beschermingsmaatregelen, opvangmogelijkheden enz…

Tevens zijn een aantal beknopte en overzichtelijke brochures beschikbaar. Er worden ook regelmatig informatieavonden over bepaalde thema’s georganiseerd in samenwerking met andere diensten.

Wij bieden ook rechtsondersteuning. Wie niet akkoord gaat met een beslissing inzake tegemoetkomingen, VAPH, kinderbijslag,… en in beroep wil gaan bij de arbeidsrechtbank kan op ons rekenen. Wij werken al jaren samen met  advocaten die ervaring in deze dossiers hebben.

KVG-leden (minstens 6 maanden lid) betalen een eenmalige administratieve bijdrage van 90 EUR.  De anderen betalen eenmalig € 140 en dienen lid te worden. Voor zaken voor de arbeidsrechtbank Brussel wordt steeds 60 EUR extra (verplaatsingskosten) aangerekend.

Contactpersonen: Francis Leemans en Els Peeters (socdienst.vlabra@kvg.be).

De dienst is bereikbaar tijdens de kantooruren, behalve op vrijdag.