cursus snoezelen

Wil je graag meer weten over snoezelen? Wil je graag zelf snoezelmateriaal maken?

We bieden je een cursus aan waarbij volgende zaken aanbod komen:

– algemene uitleg en achtergrond snoezelen

– hoe begeleid je snoezelen

– waarom snoezelen

– het maken van een snoezelobject

– bezoek aan onze snoezelruimte